پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر

مجوز تاسیس پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، موافقت اصولی (دو ساله تقاضا محور) خود را با تأسیس پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر وابسته به این دانشگاه با سه گروه پژوهشی اعلام کرد.
این پژوهشکده با سه گروه پژوهشی بیوماس و بیو انرژی، توسعه فناوری انرژی پاک و سامانه های سوخت منعطف تأسیس خواهد شد.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در حکمی دکتر ‘برات قبادیان’ عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی را به ریاست این پژوهشکده منصوب کرد.
دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان تنها مرکز تحصیلات تکمیلی جامع دولتی کشور در سال ۱۳۶۰ با عنوان مدرسه تربیت مدرس و با هدف تربیت کادر هیات علمی دانشگاه ها تاسیس شد.
پذیرش دانشجو در این مرکز آموزش عالی از سال ۱۳۶۱ در رشته مدیریت و برخی رشته های علوم انسانی آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۶۵ به دانشگاه تربیت مدرس ارتقا یافت.
در حال حاضر وظایف، مسئولیت ها و فعالیت های علمی دانشگاه تربیت مدرس با طیفی گسترده از حوزه های علوم مختلف در ۱۷۱ رشته کارشناسی ارشد و ۱۳۲ رشته دکتری در قالب ۱۷ دانشکده، ۱۴ پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی و همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه و واحد بین الملل نور تمرکز یافته است.

منبع: ایرنا

پیام خود را بگذارید: