سرغت بالا= مصرف سوخت بالا

انیمیشن _ بهینه سازی مصرف سوخت

 

سرعت بالا= مصرف سوخت بالا