اهداف و چشم انداز

دبیرخانه دائمی کودک و انرژی

dabirkhaneh

با توجه به رشد روزافزون جمعيت جهان و گسترش استفاده از منابع موجود، جهان در تكاپوي شناسايي و به‌كارگيري منابع جديد انرژي مي‌باشد. با توجه به مشكلاتي كه انرژيهاي رايج به‌همراه دارند از جمله آلودگي محيط‌زيست، از ميان گزينه‌هاي مختلف، منابع تجديدپذير در اولويت قرار دارند. اين منابع علاوه‌بر نا‌متناهي بودن، بيش از ساير انرژي‌ها دوستدار محيط زيست مي‌باشند. محدودیت انرژی‌های فسیلی و رشد روزافزون تقاضای انرژی، افزایش استانداردهای زندگی، گرم شدن بیش از حد کره زمین و در نهایت مشکلات زیست‌محیطی موجب گردیده تا هر روز شاهد پیشرفت‌هایی در زمینه فناوری و استفاده از انرژی‌های نو باشیم.

انرژی‌های نو شامل: انرژی‌هاي خورشیدي (Solar)، بادي (Wind)، هیدروژني (Hydrogen)، اتمي (Atomic)، هسته‌ای (Nuclear)، زمین‌گرمایی (Geothermal)، زيست‌توده (Biomass)، سوخت زيستي (Biofuel)، پيل سوختي (Fuel cell)، نيروگاه‌هاي برق‌- آبي كوچك (Small HydropowerPlants)، انرژي اقيانوس (Ocean) (امواج، جزر و مد و…)، استخرهاي خورشيدي (Solar Ponds) و… مي‌باشد.

از این رو اهداف و چشم انداز ترسیم شده برای دبیرخانه دائمی کودک و انرژی در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و با هدف اجرای قانون “اصلاح الگوی مصرف انرژی” و سیاست‌های کلی انرژی مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه عبارتند از:

  •  آشنایی کودکان و نوجوانان با مباحث مرتبط با انرژی، انواع انرژی ، انرژی های پاک و سبز و محیط زیست و توسعه پایدار
  •  ترويج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و بهره وری انرژی در کشور
  •  آموزش و ترویج راهکارهای مصرف بهینه انرژی ،سوخت ،آب و برق به خانواده ها به وسیله پل ارتباطی کودکان و نوجوانان
  •   نهادینه کردن و تجمیع کلیه فعالیتهای فرهنگی و آموزشی سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع فرهنگسازی حوزه انرژی و سوخت و حذف فعالیتهای موازی دستگاههای زیربط با راه اندازی «دبیرخانه دائمی کودک و انرژی kiden.ir»
  •  معرفی سازمانها ، نهادها و ارگانهای فعال در زمینه « فرهنگ سازی حوزه انرژیهای پاک و محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی و سوخت» در کشور
  •  برانگيختن حس مسئوليت كودكان و نوجوانان نسبت به حفظ و نگهداری از منابع انرژی و سوخت و محیط زیست
  •   انتقال مفاهيم صحيح مصارف انرژی و سوخت و فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی انرژی از طريق كودكان به دیگر اقشار جامعه
  •   برانگيختن حس مسئوليت والدین نسبت به حفظ و پاسداشت منابع انرژی و تغییر در الگوی مصرف و همچنین استفاده از انرژی های پاک و سبز
  •   تحقق سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ در زمینه خودکفایی و پیشرو بودن ایران عزیزمان در زمینه انرژیهای پاک، تجدید پذیر و همچنین مصرف بهینه و مطلوب انرژی و سوخت در بین کشورهای منطقه
  •   و …